Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAKOU HODNOTU MÁ TVŮJ ŽIVOT?

20041110-vahy.jpg

PRAVÉ VÁHY


Lidé obvykle vyjadřují hodnotu pomocí peněz, majetku, vzdělání nebo společenského postavení. Určit hodnotu vlastního života na nesprávných vahách může být velmi nebezpečné. Mnozí lidé takto cenu svého života stanovili a následně spáchali sebevraždu. Podle Světové zdravotnické organizace dojde ve světě každých 40 vteřin k sebevraždě a každé 3 vteřiny k pokusu o ni.

Na jaké váhy jste položili svůj život vy? Jakou máte cenu? Používáte nějaké vlastní váhy nebo se hodnotíte podle toho, co o vás říkají známí a přátelé?

VŠECHNY lidské váhy jsou FALEŠNÉ a nepřesné. Ježíš Kristus je Bůh a také vlastník každé lidské bytosti. Jenom On zná vaši skutečnou hodnotu. On vás zvážil na vahách své lásky a stanovil cenu. A ta je velmi vysoká! Proto zemřel, aby nás zachránil před věčným zatracením: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16)

Odevzdejte tedy svůj život Ježíši Kristu a On ve vašem srdci nastaví správné váhy: "A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich." (Ezechiel 36,26-27)

My nejsme zvířata, ale lidské bytosti. Narozdíl od zvířat máme ducha a můžeme žít duchovně, což zvířata nemohou. Naše hříšné jednání, které nás oddělilo od našeho Stvořitele, způsobilo mimo jiné i to, že jsme si přestali vážit sami sebe. Ztratili jsme pojem o pravých hodnotách lidského života. Zapomněli jsme, proč jsme vůbec tady a jaký je náš úkol. Teprve když odevzdáme svůj život Ježíši Kristu, získáme zpět ty správné hodnoty.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hodnota mého života

(Jarek ze Staňkovic, 25. 6. 2016 22:41)

Už přes 20 let trpím chronickou nemocí. Jednou večer jsem již jako křesťan křičel k Bohu, že už nechci žít takový nehodnotný život chronicky nemocného člověka, opakoval jsem že můj život nemá žádnou cenu, když v tom mi přišla jako blesk myšlenka od Pána: jakou hodnotu má lidský život - nebo jakákoli věc? Co nebo kdo určuje onu hodnotu? Je to právě tato hodnota, kterou je někdo ochoten zaplatit - a Bůh za můj život zaplatil tu nejvyšší možnou cenu - ve svém Synu Ježíši se vzdal sám sebe, vzal podobu člověka a za mé hříchy vylil svou krev na kříži - Spravedlivý za nespravedlivého.


Tehdy mi dal Pán v Duchu svatém poznat, jak vysokou hodnotu má pro Něj můj život - a nejen můj, ale život každého člověka..