Jdi na obsah Jdi na menu
 


BYLA JSEM LÉČITELKOU

Příběh bývalé léčitelky, která vydala svůj život Ježíši Kristu:

 

jirina_plohakova.jpg

 

Léčitelství jsem provozovala jako živnost od roku 1993. Byla to práce, která mne velmi bavila a naplňovala. Musím také upřímně napsat, že mě i finančně zabezpečovala. Moje klientela rostla a rozšířila se nejen po celé České republice, ale rozrůstala se také do zahraničí. Lidé odcházeli velmi spokojeni a doporučovali mé služby i svým přátelům a známým. Byla jsem přesvědčena, že moje léčba funguje.

Později jsem však začala pociťovat, že mě něco svazuje - byla jsem plná závislostí na správném stravování, na barvách, oblečení, na biorezonátorech, na energiích Jin a Jang - cítila jsem se jako v pavoučí síti. V této době jsem začala být zoufalá ze svého soukromého života. Moje osobní neštěstí mě však ještě více vedlo k pomoci lidem způsobem, o kterém jsem byla přesvědčena, že je tím nejlepším.

Moje cesta hledání

Byla jsem na cestě hledání a stále jsem objevovala účinnější metody léčby. Moje energie byla natolik silná, že jsem ji předávala i na dálku a lidé vnímali brnění a pálení v různých částech těla. Pomocí kyvadélka jsem diagnostikovala různá onemocnění a disfunkce jednotlivých orgánů těla; a to i z fotografie. Určovala jsem druhy stravy na dané léčebné období, bylinné směsi, minerální hospodářství v těle - které minerály chybí a jak je doplnit, vedla jsem lidi k cviků jógy, k závislosti na měsíci a jeho cyklech, doporučovala homeopatii, akupunkturu a podobné čínské, tibetské i indické praktiky.

Překvapivá zpráva

Pocházím z nevěřící rodiny, a proto jsem toho o Bohu nikdy moc nevěděla. Přesto jsem věřila, že něco mezi nebem a zemí musí být, protože jsem pracovala s energií a fungovalo to. Nejprve jsem tuto energii nazývala podle čínských praktik - matka Země a otec Vesmír, energie Jin a Jang, ale pak jsem se stále víc zabývala myšlenkami na Boha z Bible. Začala jsem se k němu modlit, vedla jsem k modlitbě i ty, kteří vyhledali moji pomoc léčitelky. S překvapením jsem zjišťovala, že modlitba byla účinná, navíc mne osvobozovala a naplňovala zvláštním pokojem. Bibli jsem však v té době ještě nečetla.

Tento úsek mého života byl pro mne velice bolestivým, protože se nad mojí rodinou vznášel temný mrak hrozícího rozvodu. Tehdy jsem se v jedné knize poprvé dočetla o Ježíši Kristu. Začala jsem se stýkat s křesťany. Velmi mne překvapilo, když se mi snažili vysvětlit, že práce léčitelky není v souladu s Biblí a Bohem, ale že jsou to démonské praktiky. Vůbec jsem tomu nerozuměla a všecko se ve mně bouřilo. Já přece pomáhám lidem! Já je uzdravuji!

Pálím za sebou mosty

Mezi mými kamarády byla i Diana. Modlila se za mne, a také mi dala dárek - Bibli. Doporučila mi číst evangelia ze začátku Nového Zákona. Ani nevím jak, začala jsem doslova hltat duchovní potravu a každý den se modlit k Bohu Otci skrze jeho Syna - Ježíše Krista. Činila jsem pokání a vyznala Ježíši své hříchy. Učinila jsem i rozhodnutí, že s léčitelstvím končím, a všechny knihy a podklady jsem spálila. Tak člověk pálí mosty!

Na druhý den se odstěhoval můj muž a požádal o rozvod. Byla jsem zoufalá - bez peněz, bez práce, bez jistoty bydlení (jednalo se o prodej domku), se dvěma dětmi. Tehdy jsem se modlila k Ježíši a řekla mu: "Můj život skončil - zbyly z něho jen trosky. Pane Ježíši, jestli můj rozbitý život chceš, tak si ho vem a jsi-li opravdu živý, tak mi pomoz."

Šťastný obrat

Potom se začaly dít neuvěřitelné věci. Seznámila jsem se s jednou věřící rodinou, u které jsem našla porozumění a lásku. Začala jsem chodit na nedělní bohoslužby a na domácí skupinky. Jednou jsem v Bibli četla tato slova: "Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá." (5. kniha Mojžíšova, 7, 26). Mé oči se najednou otevřely a já jsem jasně pochopila plnou pravdu o léčitelství. Na první pohled se může lidem zdát, že léčitelství pomáhá, ale zatím je lstivě vede k závislosti na různých modlách (obrazech, barvách, stravě, tělu, přírodě, léčitelích, aj.). Bůh byl stále se mnou a otvíral mi oči. Můj nový život s Pánem Ježíšem začal. Daroval mi pokoj a radost i v těch největších krizích. Jako zázrak mi připadá postupná obnova vztahu s bývalým manželem. Rozvedli nás koncem července, a již od prosince jsem poznala, že Hospodin chce naše manželství obnovit. Začala jsem se za svého bývalého muže modlit. Nyní spolu již nějakou dobu chodíme.

Začínám nový život

Netvrdím, že život je teď snadný a bezproblémový, ale mám jistotu a pevnou důvěru v lásku mého nebeského Otce, který mi zaslibuje, že mne neopustí a nikdy se mne nezřekne. Nechal tobě, ale i všem lidem bez rozdílu, v Bibli tento vzkaz:

"Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Janovo evangelium 3,16)

Neváhej a přijmi jeho lásku. A pokud máš trápení, bolest, úzkost nebo jsi sám, třeba jsi i nemocný, odevzdej Pánu Ježíši svůj život i všechny svoje starosti. Jestli nevíš jak, pak mu můžeš třeba říct:

"Pane Ježíši, děkuji za to, že jsi za mne zemřel na kříži. Vím, že jsem hříšný. Prosím, odpusť mi mé hříchy, vejdi do mého srdce a dej mi nový život. Amen."

On tě zná, a proto není důležité, jak krásná slova volíš, ale velmi záleží na tvé víře a upřímnosti. Přeji ti, aby ses setkal s Boží láskou, aby se i tvůj život stal plným.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář