Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na stránkách Evangelické fary v Žatci, na které se scházejí křesťané Českobratrské církve evangelické a Křesťanského společenství.  Naše společná setkání mají tento cíl - oslavu našeho nebeského Otce a  Spasitele Ježíše Krista, kterého společně chválíme a vyznáváme. Rádi bychom se s každým kdo má zájem také podělili o své zkušenosti s živým Bohem, proto Vás srdečně zveme na společná setkání:

nedělní bohoslužby Církve českobratrské Evangelické (CČE) - každou neděli od 11 hodin na naší faře (Husova 1200) nebo v kostele

biblické hodiny (ČCE) - každý čtvrtek od 16h na faře

nedělní bohoslužby Křesťanského společenství (KS) - každou neděli od 14.00h rovněž na faře

biblické hodiny Křesťanského společenství - každý čtvrtek od 18h také na faře

 

________________________________________________________________

 

AKTUÁLNĚ:

Noc kostelů 28.5.2021

Srdečně Vás zveme na Noc kostelů k nám!

Program Noci kostelů 28. května 2021

 

 

 

 

Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii

Vážení a milí, v této době zuřící pandemie nesete na svých bedrech velký díl břemene, které doléhá na nás všechny. Sloužíte obětavě v první linii, naplno tváří v tvář utrpení. Musíte se více než kdykoli předtím vyrovnávat se skutečností, že vaši pacienti umírají, že zdroje materiální i lidské, které máte k dispozici, jsou omezené. Ujišťujeme vás o tom, že to je břemeno nás všech. Víme, že děláte vše, co je ve vašich silách, dokonce více, než je možno chtít a očekávat. Ale častokrát není v lidské moci smrti zabránit. A je nesmírně těžké přijmout svá omezení a bezmoc. Myslíme na vás s porozuměním, s obdivem, s láskou. Jako jednotlivci i společenství našich sborů se modlíme za uzdravení nemocných, za úlevu v jejich utrpení a umírání, modlíme se za trpělivost a naději jejich blízkých a také za sílu a naději pro vás lékaře, sestry, pečovatele. Ze srdce vám přejeme, abyste nacházeli oporu u svých blízkých, nadřízených, přátel, sousedů. Abyste nalézali dobrou odbornou pomoc supervizní a psychoterapeutickou. A také duchovní. Naši nemocniční kaplani a faráři (www.e-cirkev.cz/pomocvpandemii) tu nejsou jen pro věřící, může se na ně obrátit kdokoli, kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. Jsme si jisti, že podobně to vnímají i ostatní církve. Pán Bůh vám žehnej

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Daniel Ženatý synodní senior

Pavel Pokorný I. náměstek synodního seniora

Ondřej Titěra II. náměstek synodního seniora

Vladimír Zikmund synodní kurátor

Jiří Schneider I. náměstek synodního kurátora

Eva Zadražilová II. náměstkyně synodního kurátora

Jaké to může být v nebi? 

https://jezis-kristus-varovanie.net/vpa-content/uploads/2015/10/Dr.-Richard-Eby-Vytrzen-do-raje.pdf

 

 

 

V NEDĚLI 15.10. OPĚT ZAČALA PRAVIDELNÁ NEDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ DĚTÍ BĚHEM BOHOSLUŽEB. PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI, ABY SE DOVĚDĚLY, JAK PÁN BŮH JEDNAL A JEDNÁ S LIDMI NA POZADÍ BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ I ZKUŠENOSTÍ. NA DĚTI PŮSOBÍ VELMI BLAHODÁRNĚ POBYT UPROSTŘED BOŽÍHO LIDU I ŽEHNÁNÍ URČENÁ DĚTEM!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Tomáš Pavelka  608 772 678

Ivo Valášek  777 907 062

Polákovi 724 771 091

 ________________________________________________________________

 

administrátor sboru - Tomáš Pavelka

kurátor sboru - Ivo Valášek

zatec@evangnet.cz

 

 

 

IMPULS TÝDEN 2017